Danareksa Sekuritas: “Best Islamic Finance Sukuk House”


PT Danareksa Sekuritas (DS) mendapat penghargaan dari Alpha Southeast Asia sebagai “Best Islamic Finance Sukuk House”. Penghargaan ini diberikan di Kuala Lumpur pada 26 September 2019, diserahkan oleh Publisher & CEO Alpha Southeast Asia, Siddiq Bazarwala, diterima oleh William Tandrawan, mewakili DS.